Translate site

Stripa Gruvmiljö

"Stripa jerngruva är så gammal att, ingen vet, när hon först blifvit uppfunnen och bearbetad"

Stripa Gruvmiljö idag

Gruvanläggningen ägs idag av det kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB. Verksamheten bedrivs av Besök Linde AB.

Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och den är nu den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Området kring byggnadsminnet omfattar 70 hektar.

Brytningen lades ned 1977 och då hade gruvan ett djup av ca 450 meter. Större delen av anläggningen övertogs av Stripa Mineral AB som ägnade sig åt krossning och anrikning av externa återvinningsprodukter. Underjordsdelen köptes av Stripa Mine AB som upplät gruvrummet för forskning och experiment angående framtida förvaring av utbränt kärnbränsle.

Gruvanläggningen ägs idag av det kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB. Verksamheten bedrivs av Besök Linde AB.

Stripaprojektets genomförande hade inte varit möjligt utan starkt engagemang från privatpersoner, föreningar, företag, stat och kommun. Ett särskilt tack riktas till dessa aktörer.

Uppdaterad: 2018-04-04 

Stripa_grucmiljo_logga

   

Kontakt:

Telefon
0581-811 61

E-post
stripagruvmiljo@besoklinde.se

Besöksadress
Gruvbackevägen 8
711 78 Guldsmedshyttan

Postadress
Besök Linde AB
Kungsgatan 39
711 30 Lindesberg

Stripa gruvmiljö guidad visning