Translate site

Jourhem och familjehem sökes

Vi på socialtjänsten söker kontinuerligt nya familjer som vill ta uppdrag som jour- eller familjehem.

Jourhem

Vi söker en familj som bor i kommunen och som har intresse och möjlighet för ett uppdrag som kontrakterat jourhem. Jourhemmet ska ta emot barn/ unga i sitt hem för tidsbegränsad placering samtidigt som barnets/den unges behov på sikt utreds. Placeringen kan behöva ske i en akut situation, men kan även ske planerat.

Familjen vi söker ska vara trygga, stabila och kompetenta vuxna med de egna barnen helst lite äldre eller redan utflugna. Familjen ska ha gott om plats och ha ett par extra rum i sitt hem. Det är en fördel om ni har tidigare erfarenhet av uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj.

Ni ska vara lyhörda för barns behov, ha god förmåga att samarbeta med det placerade barnets föräldrar och socialtjänsten.

I uppdraget som jourhem erbjuds ni råd, stöd och regelbunden individuell handledning. Jourhemmet erhåller fast ekonomisk ersättning som utgår enligt Sveriges kommuners och Landstings rekommendation. Kravet är att en vuxen är hemma på heltid.

Familjehem

Som familjehem tar ni emot ett barn eller ungdom för boende hos er. Ibland för kort tid, ibland för lång tid.

Innan detta sker genomför vi tillsammans med er en familjehemsutredning, om er lämplighet och era resurser för att bli familjehem för specifikt det barnet eller ungdomen som vi överväger att placera hos er. Uppdraget som familjehem omfattar den dagliga omvårdnaden och omsorg om barnet samt stöd och hjälp för god utveckling utifrån det placerade barnets eller ungdomens behov. Därutöver ingår även kontakter med barnets skola, socialsekreterare och samarbete med föräldrarna.

Vissa barn kan behöva mer omfattande stöd och insatser från andra instanser i samhället, ex. från barnpsykiatrin vilket också blir en del av familjehemsuppdraget.

Ersättning för uppdrag beräknas alltid enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och Landsting och socialnämndens antagna riktlinjer.

Kontakta oss för mera information och intresseanmälan!

Uppdaterad: 2018-03-27 

Sidansvarig: Madde Gustavsson 0581 - 816 26

Kontakt

0581-810 00 växel

Familjehemssekreterare
Karin Viktorsson
0581-812 16
Karin Viktorsson

Monica Frödin
0581-816 69
Monica Frödin