Translate site

Individ och Familj

Chefer

Namn

Telefon

Förvaltningschef

Madde Gustavsson

0581-816 26

Enhetschef, Barn och ungdom

Inger Österberg

0581-812 17

Enhetschef, Ekonomiskt bistånd, samt för Alkohol- och narkotikagruppen (ANG)

Ingrid Öhrling

0581-812 14

Enhetschef, Boendestöd

Maria Arnesson

0581-811 24

Enhetschef, enheten för ensamkommande barn

Sofie Bragesjö

0581-890 15

 

Individ och Familj inom socialförvaltningen svarar för

 • Alkohol- och narkotikagruppen - Råd och stöd till personer med missbruk- och beroendeproblematik och deras anhöriga.
 • Barn- och ungdomsgruppen - Stöd och information till familjer där man tillfälligt eller under längre tid behöver det. Stödet är individuellt utformat i samarbete med familjen. För att veta hur man på bästa sätt kan hjälpa föregås stödet oftast av en utredning.
 • Boendestöd - Vuxna med psykisk eller viss fysisk funktionsnedsättning har genom kommunen möjlighet att få hjälp med Boendestöd - ett individuellt anpassat stöd i hemmet, Kontaktperson - stödjande rehabiliterande, kortare tidsperiod med tydligt mål. Boendestöd och kontaktperson är kostnadsfria insatser.
 • Enheten för ensamkommande barn - är den enhet i kommunen som utreder och ansvarar för de barn som anvisats till kommunen. Enheten består av boenden samt utredare.
 • Budgetrådgivning - Behjälplig inför skuldsanering och rådgivning.
 • Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd - Ansökan kan göras om inkomsterna för att försörja sig själv och familjen inte räcker till och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
 • Familjecentralen - samtal om stora eller små bekymmer i familjerelationer. Boka direkt 0581-816 64.
 • Familjeteamet - Insatser för familjer efter utredning vid Barn- och ungdomsgruppen.
 • Familjerätten - Samarbetssamtal för dem som behöver diskutera vårdnad, boende och umgänge i samband med eller efter en skilsmässa. Utredningar som gäller faderskap, adoption samt vårdnad, boende och umgänge.
 • Fältgruppen arbetar förebyggande med ungdomar, fokus på åldrarna 13-25 år. Ett uppdrag är att vistas i miljöer där ungdomar befinner sig dagtid, men även kvällar och helger.
 • Social beredskap - Utanför kontorstid nås socialjouren fram till klockan 00 vardagar och söndagar och till klockan 01 fredag-lördag på tel
  019-14 93 50, efter det nås socialjouren via SOS Alarm 112.

All personal inom Individ och Familj arbetar under sekretess.

Uppdaterad: 2018-03-26 

Sidansvarig: Madde Gustavsson 0581 - 816 26