Translate site

Stöd vid funktionsnedsättnign

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen finns för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att uppnå jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Ansökan om stöd görs till kommunens handläggare.

Kännetecknande för vårt arbete ska vara god service och ett gott bemötande. Vi vill utveckla och främja nytänkande och uppfattas som en självklar samverkanspartner både internt och externt.

Den som har synpunkter eller klagomål skall i första hand vända sig till ansvarig chef eller skicka in synpunkterna till:

Lindesbergs kommun
Socialförvaltningen
711 80 Lindesberg

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor.

Uppdaterad: 2017-08-25 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84