Translate site

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter

För oss inom Socialförvaltningen är det viktigt att beröm, förslag, klagomål och synpunkter kommer fram. På så sätt får vi en chans att förbättra vår verksamhet.

Du kan antingen vända dig till ansvarig chef eller direkt till någon av vår personal. Du kan också skriva ner ditt ärende och skicka detta till socialförvaltningen.

Vill du veta vem som tagit emot ditt ärende och hur vi behandlat ärendet kan du uppge ditt namn, din adress och telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym. Vi har då ingen möljighet att återkomma till dig och berätta hur vi följt upp ditt ärende. Vi registrerar alla ärenden- men utan uppgift som kan identifiera dig.
 
Tack för att du medverkar till förbättringar.

Uppdaterad: 2017-08-24 

Sidansvarig: Madde Gustavsson

Mer information

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter skickas till:
Lindesbergs kommun Socialförvaltningen
711 80 Lindesberg