Translate site

Gruvområdet

1. Gruvlave
2. Sovringsverk
3. Anrikningsverk
4. Kontor och förråd
5. Smedja/verkstad
6. Verkstad/spelhus
7. Transformatorbyggnad
8. Personalbyggnad
9. Norra verket
10. Norra krosshuset
11. Förråd
12. Utlastning
13. Södra krosshuset
14. Bandgångsväxel
15-21. Förråd trä
22. Förråd trä
23. Elförråd
24. Utlastningstunnlar

Bandgångar:
31. till Norra krossen
32. till Norra verket
33. från Norra verket
34. från Anrikningsverket till Sovringsverket
35. från Sovringsverket till Anrikningsverket
36. från Anrikningsverket till tipp norrut
37. från Södra krosshuset till Anrikningsverket
38. från upplag till Södra krosshuset
39. från Södra krosshuset till Bandgångsväxel

Uppdaterad: 2017-10-12