Translate site

Lindesbergs kommun och sociala medier

Sociala medier är ett populärt samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera.

Känslig information

Lägg inte ut inte känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Tänk på att att inte lägga ut reklam på våra sidor eller kränka någon. Tänk också på att inte lägga ut foton/filmklipp på personer utan att de skrivit på ett bildavtal.

När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till oss.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Riktlinjer

Riktlinjerna riktar sig till anställda inom Lindesbergs kommun som deltar inom sociala medier inom ramen för sin anställning, som representanter för Lindesbergs kommun. Riktlinjerna finns på kommunens intranät, LinNet.

Uppdaterad: 2016-10-14 

Sidansvarig: Lena Åström

Kontakt

Lena Åström
Webbsamordnare
0581-811 91