Translate site

Kommunala bolag och samarbeten med andra kommuner och organisationer

Här nedanför hittar du en lista med länkar till information om olika delar som finns hos de kommunala bolagen eller i samarbete med andra kommuner och organisationer.

Avfall och återvinning

Ansökningsblanketter hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om ansvarar för avfall och återvinning hittar du hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Belysning

Information om belysning/gatubelysning hittar du hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassning

Den som behöver få sin bostad ombyggd och anpassad på grund av funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag.
Exempel på anpassning kan vara att ta bort trösklar eller sätta in bredare dörrar.

Mer information och ansökningsblankett hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov

Information och ansökningsblankett hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Båtplatser

Information om båtplatser hittar du hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djur

Miljökontoret handlägger vissa ärenden som handlar om hur djur påverkar sin omgivning. Mer information hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elnät och elavtal

Linde Energi AB
Ansvarar för elnätet i Lindesbergs kommun. Mer information om elnät och elavtal hittar du hos Linde Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastigheter

Information om fastigheter och register hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om ditt ansvar som fastighetsägare hittar du hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lindesbergsbostäder AB (LIBO)
LIBO har fastigheter i Lindesberg, Storå, Guldsmedshyttan, Vedevåg och Frövi. Söker du ny bostad? Mer information om fastigheter och hyresledigt hittar du hos LIBOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan

Kommunala gator och vägar, gatubelysning, gång- och cykelbana, bro samt avlopp och dricksvatten. Information om och hur du gör felanmälan hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linde Energi AB
El och fjärrvärme. Information om och hur du gör felanmälan hos Lindeenergilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lindesbergsbostäder AB (LIBO)
LIBO har fastigheter i Lindesberg, Storå, Guldsmedshyttan, Vedevåg och Frövi. Information om och hur du gör felanmälan hos LIBOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärme

Linde Energi AB
Levererar fjärrvärme i Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Mer information om fjärrvärme hittar du hos Linde Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grävtillstånd

Alla ingrepp i kommunal mark kräver ett grävtillstånd. Här hittar du den information och de blanketter som du behöver Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskydd

Om man ska starta en verksamhet bör man alltid kontrollera i förväg, för att få reda på vilka krav som gäller. Läs mer om hälsoskydd hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laddstolpar

Linde energi
I Lindesberg är det enkelt att ladda bilen. 230v 10A Schuko finns på några platser i Lindesberg. En laddstolpe ger laddningsmöjligheter för två bilar samtidigt. Om du vill ladda din elbil måste du kontakta Linde energi för att få en så kallad tagg som ger dig tillgång till laddstolpen. Läs mer om laddstolpar och deras placering hos Linde energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel

Information om registrering av livsmedelsanläggning eller anmälan om matförgiftning hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Information och ansökningsblankett hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riva - rivningslov

Innan man får riva en byggnad eller del av en byggnad inom område som omfattas av detaljplan måste man söka rivningslov. Information och ansökningsblankett hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snöröjning och halkbekämpning

Ansvarar för vinterväghållningen på kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark i samtliga medlemskommuner. Mer information hittar du hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

Ansökningsblanketter hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om ansvarar för vatten och avlopp hittar du hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhet med miljöpåverkan

Information om anmälningsblankett hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägvisningsskyltar

Information om beslutsrätt angående vägvisningsskyltar i tätorter och på de vägar som kommunen är väghållningsmyndighet för hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmepump

Information om anmälan, ansökan och installation av väremepump hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan

Information om översiktsplanen hittar du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2018-02-15 

Sidansvarig: Lena Åström

Samhällsbyggnad Bergslagen är gemensam förvaltning, nämnd och förbund för alla fyra kommunerena i norra Örebro län.

Linde energi ansvarar för fjärrvärme och elnät i kommunen.

LIBO ansvarar för en mängd hyresbostäder och lokaler i kommunen.

Folkhälsoteamet är ett resursteam för de kommunala verksamheterna, med Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner som arbetsfält.

Region Örebro län
1177 Vårdguiden