Translate site

Om näringslivet i Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger mitt i Bergslagen. Här är entreprenörskap och nytänkande ingen nyhet. Med sin handlingskraft och kreativitet hjälpte de forna bergsmännen till att bygga upp Sverige, och kanske är det denna tradition som bidragit till att småföretagandet än idag spelar en viktig roll i kommunen.

Förutsättningarna för dåtidens järnhantering var inte bara malmen utan också i hög grad tillgången på skog, vatten och bra kommunikationer. Dessa förutsättningar har även idag spelat en stor roll för den starka utvecklingen inom massa- och pappersindustrin och den verkstadstekniska industrin i kommunen. Här finns ett brett kunnande både vad gäller verktygstillverkning och andra verksamheter som tidigare lutade sig mot gruvindustrin. Nu har man hittat annan avsättning för sina produkter.

I slutet av 90-talet förvärvade Meritor Volvos bakaxelfabrik i Lindesberg och stärkte därmed en av kommunens större arbetsplatser inom den privata sektorn. Andra stora privata arbetsgivare är BillerudKorsnäs Frövi/Rockhammar AB, Nammo LIAB AB, Por Pac AB och Linde Maskiner AB. Inom den offentliga sektorn är både Lindesbergs kommun och Lindesbergs lasarett viktiga arbetsplatser med många anställda.

Uppdaterad: 2017-01-02