Translate site

Mark och exploatering

Vill du köpa eller arrendera kommunal mark? Eller har du andra frågor gällande mark och exploatering i Lindesbergs kommun? Välkommen att kontakta Näringsliv och utveckling om du har frågor kring:

  • försäljning av kommunal mark
  • arrende/nyttjanderättsavtal av kommunal mark

Vi arbetar också med:

  • planering av framtida industri-, bostads-, och handelsområden
  • ledningsrätter/servitut på kommunal mark
  • att ta fram handlingar och hjälpa till vid frågor gällande detaljplaner
  • att vara behjälplig med fastighetsfrågor vid företagsetableringar
  • att svara på enklare frågor gällande kartor och fastighetsgränser etc.

Uppdaterad: 2017-12-06 

Sidansvarig: Alicia Kjellarsson tfn: 0581-811 17