Translate site

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Lokal utveckling och entreprenörskap på landsbygden där man med lokala utvecklingsplaner i funktionella områden kan få hjälp till självhjälp med att gå från idé till verksamhet.

Lokala utvecklingsplaner

Definition av ett funktionellt område.
En plan upprättas för ett område där man känner att man vänder sig till gemensamma saker såsom föreningsliv, gemensam kommersiell och social verksamhet. Delaktiga i detta område är de som bor eller verkar här. Den lokala utvecklingsplanen beskriver deras gemensamma uppfattning om hur området bör utvecklas.

  • Beredningsgrupp för Lokal utveckling
  • Program för Lokal utveckling
  • Servicepunkter
  • Mallar för skapande av projekt
  • Mallar för redovisning av projekt
  • Länkar till möjligheter till finansiering
  • Länkar till information
  • Föreningsinformaiton
  • Företagsinformation

Uppdaterad: 2018-01-03 

Sidansvarig: Alicia Kjellarsson tfn: 0581-811 17