Translate site

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter

För oss inom Vuxenutbildningen Masugnen, Lindesbergs Kommun är det viktigt att beröm, förslag, klagomål och synpunkter kommer fram till oss. På så vis får vi en chans att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av utbildningen.

Vill du ge beröm, förslag eller har en synpunkt att delge oss kan du enkelt göra det i formuläret nedan.

Om du som deltagare anser att vi som skola inte fullgör det vi enligt skollag och förordning är skyldiga att göra, vill vi gärna veta det. Om du har klagomål på utbildningen ska du:

  • I första hand vända dig till kursansvarig lärare med klagomålet. Kursansvarig lärare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.
  • Om du inte är nöjd med de åtgärder kursansvarig lärare vidtagit kan du vända dig till din rektor. Rektor utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.

Klagomål kan också lämnas via formuläret, men då är det viktigt att du anger vilken kurs du går samt vad ärendet gäller.

Gäller klagomålet kursansvarig lärares agerande utreder ansvarig rektor klagomålet. Gäller klagomålet rektors agerande är det förvaltningschefen som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Vad gäller ärendet? *


Dina personuppgifter *
User informationUppdaterad: 2016-11-18 

Kontakt

Catrine Pernros-Eriksson
Rektor
0581-816 16