Translate site

Kommunikationer

Bra kommunikationer kan vara avgörande för hur det dagliga livet fungerar för en kommuns invånare.
Lindesbergs kommun satsar på att ha en infrastruktur med bra vägar och allmänna kommunikationer. Möjligheterna till pendling med tåg och buss är goda, men vår strävan är att det alltid ska kunna bli bättre. Via Riksväg 50 tar du dig antingen norrut mot Borlänge eller söderut till Örebro. Riksväg 68 går mot Gävle och Tåg i Bergslagen stannar i Storå, Lindesberg och Frövi.

Uppdaterad: 2017-04-11