Translate site

Museer

Lindesbergs museum bedriver för närvarande ingen publik utställningsverksamhet. Under 2017 kommer verksamheten att inrikta sig på att flytta museisamlingarna till nya magasin. Eftersom föremålsförvaltning handlar om att få en så långsam nedbrytning av föremålen som möjligt sker flyttarbetet stegvis, i första hand av kulturenhetens egen personal, då en flytt är mycket känslig för föremålen. Flytten går att följa på Instagramlänk till annan webbplats och Facebook.

Hösten 2015 genomfördes en utredning om hur Lindesbergs kommun ska bedriva sin kulturarvsverksamhet i framtiden. Den 11 februari 2016 presenterade utredaren Ana Durán sin museiutredning: Platsens själ och tingens berättelser - Framtida museiverksamhet i Lindesberg.
Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor arbetar nu med ett kulturpolitiskt program där man kommer att lägga förslag om hur museiverksamheten ska fortsätta i framtiden.

Förutom Lindesbergs museum finns det ytterligare tre museum att besöka i Lindesbergs kommun. De speglar viktiga delar av kommunens historia. Arbetslivet representeras i Stripa Gruva, Frövifors pappersbruksmuseum och
Löa hytta.

Besök gärna Siggebohyttan och få en inblick i hur en förmögen bergsman kunde bo, eller Munkhyttan och upplev en spännande skolmiljö.

Uppdaterad: 2017-02-15 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27

Kontakt

Museiverksamhet
Helen Sannerstedt
Museitjänsteman
0581-811 56

Magnus Jerlström
Arkivarie
0581-811 50

Sara Sporre
Museipedagog
0581-811 45

Besöksadress
Smedjegatan 1