Translate site

Val 2018


Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och region/landstingsfullmäktige.

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Val till riksdag, kommun- och region/landstingsfullmäktige infaller vart fjärde år.  

Valnämnden

Det är valnämnden i respektive kommun som på lokal nivå ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommun-, landsting/regionsfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Valsamordnaren är den tjänsteperson som har det yttersta ansvaret gällande valsamordningen i kommunen.

Uppdaterad: 2018-02-15 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Ida Frödén
Valsamordnare
0581-810 30