Translate site

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att lämna in ett medborgarförslag, oberoende av till exempel ålder eller medborgarskap.

Syftet med medborgarförslaget är att du som medborgare ska ha möjlighet att komma med synpunkter eller förslag på saker du tycker saknas eller bör åtgärdas och som ligger inom kommunens ansvars- och verksamhetsområde.

För att medborgarförslaget ska behandlas ska det:

  • vara skriftligt och märkt Medborgarförslag
  • innehålla synpunkter eller förslag på något inom kommunens verksamhet och ansvarsområde som du tycker saknas eller behöver åtgärdas.
  • innehålla endast ett ämne per medborgarförslag.
  • inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd. Det får inte heller strida mot lag eller handla om myndighetsutövning mot en enskild person
  • vara undertecknat av dig som lämnar in medborgarförslaget. Du ska också skriva ditt namn och adress.

Medborgarförslaget besvaras antingen på kommunfullmäktige eller av den nämnd som hanterar den typ av verksamhet som berörs av förslaget. Den som lämnar in ett medborgarförslag får information om vem som ska besvara det.

Medborgarförslaget lämnas in:

  • till kanslienheten i kommunhuset — öppet 8.00-16.00
  • per brev till adress: Lindesbergs kommun, Kanslienheten, 711 80 Lindesberg
  • eller direkt på fullmäktiges sammanträde

Tänk på att:

  • Alla inkomna medborgarförslag är allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att läsa förslaget och namnet på den som lämnat in det
  • Vid behandlingen av medborgarförslag i fullmäktige eller i nämnderna är den som lämnat in förslaget välkommen att närvara.

Är du intresserad av att läsa de medborgarförslag som lämnats in är du välkommen att kontakta kanslienheten.

Uppdaterad: 2013-10-04 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

Kanslienheten
0581-810 30
0581-810 31

kommun@lindesberg.se

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
Lindesberg