Translate site

Allmänhetens frågestund

Bor du i Lindesbergs kommun? Då är du välkommen att komma till kommunfullmäktige och ställa frågor om den kommunala verksamheten. Så här gör du:

Dina frågor:

  • skickas med post till: Lindesbergs kommun, Kanslienheten, 711 80 Lindesberg
  • skickas via e-post till: kommun@lindesberg.se
  • lämnas in direkt till kanslienheten i Kommunhuset (kl. 8.00-16.00)
  • eller ställs direkt vid kommunfullmäktiges sammanträde under punkten Allmänhetens frågestund.

Ditt brev/e-posten med frågorna ska:

  • vara märkt "Allmänhetens frågestund"
  • handla om kommunens verksamhet och ansvarsområden
  • inte ha odemokratisk, rasistisk innebörd eller strida mot lag eller avse myndighetsutövning mot enskild
  • vara undertecknad av inlämnaren och försedd med namn och adress (eftersom anonyma frågor inte tas upp till behandling)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde:
Vid kommunfullmäktige har du under Allmänhetens frågestund möjlighet att gå upp i talarstolen och ställa dina frågor. Det är bra om du har lämnat in frågorna i förväg då politikern som ska svara har haft möjlighet att förbereda ett svar åt dig.

Du kan också lämna medborgarförslag till kommunen, se särskild information om medborgarförslag.

Sammanträdena annonseras i Nerikes Allehanda (NA) och på kommunens hemsida senast en vecka innan sammanträdet äger rum.

Uppdaterad: 2015-10-09 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

Kanslienheten
0581-810 30
0581-810 31

kommun@lindesberg.se

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
Lindesberg