Translate site

Så här fungerar kommunen

I Lindesbergs kommun arbetar cirka 2000 personer. De jobbar alla mot ett övergripande mål: att göra Lindesberg till en attraktiv ort att bo och leva i.
Det krävs en hel del för att uppnå ett bra samhälle. För att vi ska få en vacker stad krävs till exempel duktiga samhällsplanerare och parkarbetare. Rent vatten och värme kräver ingenjörer av olika slag. Allt detta är delar i det kommunala uppdraget. Samtliga Sveriges kommuner har vissa uppgifter som de måste utföra. Det är arbetsområden som till exempel socialtjänst, skola, plan och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshantering, renhållning, räddningstjänst, civil beredskap, vatten och avlopp. Utöver dessa uppgifter utför också Lindesbergs kommun en hel del på frivillig basis, till exempel när det gäller kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Det yttersta ansvaret för all stadens verksamhet vilar på kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om vad kommunen ansvarar för, hur beslutsvägarna ser ut och vem som kontrollerar kommunen.

Uppdaterad: 2012-02-13 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post