Translate site

Politik

Politisk styrning

Att styra verksamheten är att förvalta ditt förtroende. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Politikerna sätter målen

  • Politikerna har valt att inte reglera och detaljstyra. De tar hand om ditt förtroende genom att sätta upp målen.
  • Förvaltningarnas anställda arbetar ute i verksamheterna. De ser till att vi når målen.
  • Din röst markerar din idé om hur samhället ska se ut. Detta pekar ut riktningen för kommunens utveckling.

Uppdaterad: 2018-01-15 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post