Translate site

Kris, säkerhet och risk

Information om stor olycka

Om en katastrof eller större olycka inträffar inom Lindesbergs kommun, kommer kommunen att lämna information på hemsidan.

Om kommunledningen och räddningstjänsten bedömer att extraordinära insatser behöver göras, inkallas den övergripande kommunala ledningsgruppen som i sin tur medverkar till inkallande av POSOM-gruppen (för psykiskt och socialt omhändertagande) samt den kommunala ledningsstaben.

Akuta nödlägen

Nödnummer 112 ska användas vid akuta nödlägen där det föreligger fara för liv, egendom eller miljö.

Genom nödnummer 112 når man bland annat:

 • Ambulans
 • Räddningstjänst
 • Polis
 • Giftinformation

Dessutom når man i akuta fall:

 • Socialjour
 • Jourhavande läkare, sköterska, barnmorska och tandläkare
 • Jourhavande präst
 • Jourhavande veterinär

Vad ska man tänka på när man ringer?
När man ringer 112 ska man tänka på att informera om följande:

 • Vad har hänt?
 • Var någonstans behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?

Vid personskada/sjukdom:
Skador eller tillstånd?

 • Medvetslös/fastklämd
 • Inomhus/utomhus

Vem gäller det?
Namn, kön, ålder

Vid brand:

 • Är någon i fara?
 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning?

Uppdaterad: 2017-09-06 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post