Kommunal anslagstavla

Här hittar du kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, anslag av de politiska nämndernas protokoll samt övriga dokument som ska anslås på kommunens anslagstavla. Anslagen ska sättas upp senast två dagar efter protokollet är justerat och sitter uppe i tre veckor. Här kan du även se vilken dag anslaget kommer att tas ner. Du kan även läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan www.lindesberg.se/protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du även information om hur du överklagar beslut.

Socialnämndens arbetsutskott den 4 januari 2018
Socialnämndens arbetsutskott den 4 januari 2018
Kommunstyrelsen den 19 december 2017
Kommunfullmäktige 13 december 2017
Socialnämnden 14 december 2017
Barn- och utbildningsnämnden 11 december 2017
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 14 december 2017
Bergslagens överförmyndarnämnd 13 december 2017
Kommunstyrelsen 19 december 2017- omedelbar justering
Linde Stadshus AB 14 december 2017
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 5 december 2017
Socialnämnden 14 december 2017
Socialnämnden 30 november 2017 - omedelbar justering
Tillväxtutskottet 5 december 2017
Socialnämnden 14 december 2017 - sekretess
Barn- och utbildningsnämnden 13 november 2017
Socialnämnden 16 november 2017
Utskottet för stöd och strategi 27 november 2017
Samordningsförbundet SOFINT 1 september 2017
Utställning fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, Lindesbergs kommun, Örebro län
Så här överklagar du