Kommunal anslagstavla

Här hittar du kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, anslag av de politiska nämndernas protokoll samt övriga dokument som ska anslås på kommunens anslagstavla. Anslagen ska sättas upp senast två dagar efter protokollet är justerat och sitter uppe i tre veckor. Här kan du även se vilken dag anslaget kommer att tas ner. Du kan även läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan www.lindesberg.se/protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du även information om hur du överklagar beslut.

Kungörelse av tillägg till kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj 2018
Gemensamt arbetsutskott socialnämnden - barn- och utbildningsnämnden 3 maj 2018
Socialnämndens arbetsutskott 3 maj 2018
Tillväxtutskottet 8 maj 2018
Kungörelse om samråd 16 maj-15 juni 2018
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj 2018
Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT
Kommunfullmäktige 23 april 2018
Kommunstyrelsen 23 april 2018
Barn- och utbildningsnämnden 16 april 2018
Socialnämnden 19 april 2018
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 18 april 2018
Valnämnden 13 april 2018
Socialnämndens arbetsutskott 12 april 2018
Kungörelse av tilläggskallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 23 april 2018
Socialnämnden 19 april 2018
Bergslagens överförmyndarnämnd 11 april 2018
Kungörelse av tilläggskallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 23 april 2018
Samordningsförbundet SOFINT 23 mars 2018
Utskottet för stöd och strategi 10 april 2018
Tillväxtutskottet 11 april 2018
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 23 april 2018
Socialnämndens arbetsutskott 12 april 2018
Barn- och utbildningsnämnden 19 mars 2018
Linde Stadshus AB 27 mars 2018
Kommunstyrelsen 26 mars 2018
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 21 mars 2018
Socialnämndens arbetsutskott 26 mars 2018
Bergslagens överförmyndarnämnd 15 mars 2018
Samordningsförbundet SOFINT 9 februari 2018
Socialnämnden 15 mars 2018
Tillväxtutskottet 7 mars 2018
Socialnämndens arbetsutskott 9 mars 2018
Kommunala Pensionärsrådet 20 februari 2018
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 21 februari 2018
Socialnämndens arbetsutskott 1 mars 2018
Kommunstyrelsen 27 februari 2018
Kommunfullmäktige 26 februari 2018
Valnämnden 16 februari 2018
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 15 februari 2018
Socialnämndens arbetsutskott 1 mars 2018
Barn- och utbildningsnämnden 12 februari 2018
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 14 februari 2018
Bergslagens överförmyndarnämnd 14 februari 2018
Kungörelse av tilläggskallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 26 februari 2018
Socialnämnden 15 februari 2018
Tillväxtutskottet 6 februari 2018
Utskottet för stöd och strategi 5 februari 2018
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 26 februari 2018
Gemensamt arbetsutskott socialnämnden - barn- och utbildningsnämnden 1 februari 2018
Socialnämndens arbetsutskott 1 februari 2018
Kommunstyrelsen 30 januari 2018
Socialnämndens arbetsutskott 5 februari 2018
Linde Stadshus AB 30 januari 2018
Socialnämndens arbetsutskott 26 januari 2018
Socialnämnden 18 januari 2018
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 17 januari 2018
Bergslagens överförmyndarnämnd 18 januari 2018
Barn- och utbildningsnämnden 15 januari 2018
Tillväxtutskottet 16 januari 2018
Kommunstyrelsen den 19 december 2017
Kommunfullmäktige 13 december 2017
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 14 december 2017
Bergslagens överförmyndarnämnd 13 december 2017
Kommunstyrelsen 19 december 2017- omedelbar justering
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 5 december 2017
Tillväxtutskottet 5 december 2017
Utskottet för stöd och strategi 27 november 2017
Samordningsförbundet SOFINT 1 september 2017
Utställning fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, Lindesbergs kommun, Örebro län
Så här överklagar du