Translate site

Förvaltningar & Kommunalförbund

Kommunen är organiserad i

  • nämnder
  • förvaltningar
  • bolag
  • kommunalförbund

Nämndernas uppgift är att ansvara för den service som kommunen ska tillhandahålla, med utgångspunkt i de lagar och förordningar som gäller. Nämnderna fattar också egna beslut inom sina specialområden och de prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

Förvaltningarna utför kommunens tjänster enligt uppdrag från nämnderna. De hjälper också nämnder och styrelser med att utreda och planera.

Lindesbergs kommun är medlem i kommunalförbunden Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Nerikes Brandkårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med synpunkter och åsikter kring vår verksamhet. Naturligtvis kan du också ställa frågor.

E-post är en allmän handling och omfattas därmed av offentlighetsprincipen, liksom all annan post. Detta innebär att allt du skickar till kommunen registreras och blir offentligt, om det inte är så att din handling omfattas av sekretess. Du kan alltså inte vara anonym.

Om du vill skicka e-post till någon tjänsteman inom Lindesbergs kommun skriver du enligt principen: förnamn.efternamn@lindesberg.se. (Små bokstäver och inte åäö som skrivs med a och o.)

Uppdaterad: 2017-04-10 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30