Translate site

Ekonomi

Kommunalskatt

Kommunens inkomster består av tre delar: kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag.

Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Lindesbergs kommun 22,30 kronor per intjänad hundralapp.

Kommunens ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i verksamhetsdirektiven.

De avgiftsfinansierade verksamheterna — vattenverk, avfallshantering, alkoholtillsyn och bygglovsansökningar — har balansräkningsansvar och ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Uppdaterad: 2015-02-19 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post