Translate site

Blanketter

Alkoholtillstånd, tobaksförsäljning, nikotin och läkemedel

Barn- och utbildningsförvaltningen

Funktionsstöd

Kommunledningskontoret

Tillväxtförvaltningen

Ansökan om kultur och fritids olika föreningsbidrag sker enbart
digitalt. För mer information se föreningsbidrag under kultur och fritid.

Vård och omsorg

Socialförvaltningen

Personal anställda hos Lindesbergs kommun

Uppdaterad: 2018-02-19