Translate site

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens verksamhet

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år. I verksamheten ingår

 • förskola och familjedaghem för 1-5 år
 • förskoleklass
 • skolbarnsomsorg
 • grundskola
 • särskola
 • kulturskola
 • fritidsgårdar
 • gymnasieskola

Gymnasieskolan tar även elever från de två grannkommunerna Ljusnarsberg och Nora. Förvaltningen är organiserad i förskolor, grundskolor och gymnasieskola med var sin chef och sammanlagt finns cirka 800 anställda.

Förskoleverksamhet
I ungefärliga tal finns 800 barn inom förskoleverksamheten. Dessa är fördelade på de 14 förskolor som finns.

Grundskola/fritidshem
Kommunens 11 grundskolor har cirka 200 elever i förskoleklass och drygt 2 800 elever i grundskolan. Fritidshemmen finns integrerade i samtliga skolenheter med förskoleklass och skolår 1-6. Idag får cirka 700 barn sin omsorg där.

Särskola
I särskolan, som är förlagd till Lindesberg, går 50 elever. Särskolan består av

 • grundsärskola
 • träningsskola
 • gymnasiesärskola

Kulturskola
Kulturskolan, som organisatoriskt tillhör gymnasieskolan, svarar för

 • musikverksamhet
 • dansverksamhet
 • dramaverksamhet

i en frivillig del och en obligatorisk del. Den obligatoriska delen ingår i grundskolans ordinarie verksamhet ute på respektive skola. Kulturskolan arbetar också med gymnasieskolans estetiska program.

Fritidsgårdar
Fritidsgårdsverksamheten bedrivs på 5 platser i kommunen. Inom ramen för fritidsgårdsverksamheten anordnas också lägerverksamhet och olika typer av lovaktiviteter.

Gymnasieskola
Lindeskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokaler
Vår kommun är till ytan stor men med flera mindre samhällen. Det innebär att det finns många skolor, idag 11 stycken. Under slutet av 80-talet och i början av 90-talet föddes många barn i vår kommun. De barnkullarna börjar nu lämna grundskolan och vi har därför för många skollokaler. Det finns en ambition hos våra politiker att kvaliteten skall höjas i de skolor som  finns kvar. Det skall skapas lokaler som är anpassade till och ger möjlighet att använda nya arbetssätt. Flera skolor är totalrenoverade och en plan finns för de andra skolorna.

Uppdaterad: 2015-01-09 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86