Translate site

Val av skola och tidigare skolstart

Information angående val av skola och tidigare skolstart har i dagarna sänts till alla vårdnadshavare av sexåringar (barn födda år 2011).

Övriga vårdnadshavare, än de ovan nämnda, som önskar ansöka om val av skola för sina barn kan hämta blanketten på kommunens hemsida
www.lindesberg.se eller på den skolområdesexpedition som barnet tillhör i dag.

Möjligheten att gå i annan skola sker endast i mån av lediga platser. Om val av skola beviljas är eleven inte per automatik berättigad till skolskjuts.

Ansökan om val av skola och tidigare skolstart ska ha inkommit till respektive skolområdesexpedition senast måndagen den 13 februari 2017.

Mer information: Information om förskoleverksamhet hösten 2017.PDF

Björn Österby
Utvecklingsstrateg