Translate site

Kontakta oss på barn- och utbildningsförvaltningen

Irene Eriksson

Henrik Arenvang
Förvaltningschef
0581-811 86

Övergripande ansvar för verksamheten, ansvarig inför nämnden.

Carina Almgren

Carina Almgren
Assistent
0581-811 92

Fakturahantering, ekonomifrågor Lindeskolan, interkommunala ärenden och statistik.

Björn Österby

Björn Österby
Utvecklingsstrateg
0581-811 89

Bevakar nämndens ärenden, råd och stöd i juridiska skolfrågor, information, handlägger interkommunala ärenden.

Staffan Hörnberg
Verksamhetschef
gymnasiet
0581-813 45

Verksamhetschef för gymnasieskolan.

Peter Lundell

Peter Lundell
Verksamhetschef
grundskolan
0581-833 23

Verksamhetschef för grundskolorna.

Kristina Öhrn, Foto: Lindesbergs kommun

Kristina Öhrn
Verksamhetschef
förskolan
0581-812 27

Verksamhetschef för förskolorna.

Jessica Andersson

Jessica Andersson
Förvaltningsekonom
0581-811 80

Handlägger budgetfrågor och bidragshantering.

Jessica Andersson

Marta Eriksson
Förvaltningsekonom
0581-812 64

Handlägger budgetfrågor och bidragshantering gymnasieskolan.

Anne Wendelstam
Ekonomiassistent
0581-811 79

Fakturahantering, extern fakturering, interkommunal ersättning, elevregistrering.

Margaretha Thörnqvist, Foto: Lindesbergs kommun

Margaretha Thörnqvist
Vikariesamordnare
0581-816 78

Vikarieanskaffning till förskola, förskoleklass till och med årskurs 6, särskola, kulturskola och måltidsenheten.

Yvonne Fagrell

Yvonne Fagrell
Vikariesamordnare
0581-816 82

Vikarieanskaffning till förskola, förskoleklass till och med årskurs 6, särskola, kulturskola och måltidsenheten.

Karin Bergström Ingvarsson
Personalsekreterare gymnasiet
0581-810 88

Arbetsrätt, lag och avtal, rehabilitering, övergripande lönefrågor och upprättande av LAS-listor.

Ingela Björkman
Personalsekreterare förskola, fritidshem och grundskola
0581-811 85

Arbetsrätt, lag och avtal, rehabilitering, övergripande lönefrågor och upprättande av LAS-listor.

Uppdaterad: 2016-05-04 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86