Translate site

Val av skola

Alla vårdnadshavare kontaktas med brev när det är dags för skolstart. För de vårdnadshavare som önskar välja en annan skola än den deras barn är placerade på gäller särskilda regler.

Tänk på att val av annan skola kan påverka rätten till kostnadsfri skolskjuts.

Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Utbildningen är kostnadsfri och anordnas i Lindesbergs kommun alltid i anslutning till skolans lokaler. Mer information om detta finns i det brev som skolan skickar ut till sexåringarnas vårdnadshavare i början av året.

Val av friskola eller skola i annan kommun

Blanketten används endast för att informera Lindesbergs kommun när en elev önskar byta till skola med annan huvudman.

Ansökan om skolgång görs alltid direkt till den skola/kommun där eleven önskar gå!

Fyll i blanketten och e-posta till carina.almgren@lindesberg.se alternativt skriv ut, fyll i för hand och skicka med post till Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 711 80 Lindesberg.

Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). www.datainspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-03-13 

Sidansvarig: Peter Lundell 0581-833 23