Translate site

Föräldrar emellan - nätverk för kunskap och inspiration

”Föräldrar emellan” är en ny föreläsningsserie i Lindesbergs kommun som riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i åldern 0–18 år. Den första av fyra föreläsningar går av stapeln den 5 mars i Lindesbergs församlingshem. Upplägget är inspirerat av ett liknande koncept i Kungsbacka kommun.

- Syftet med föreläsningarna är att ge föräldrar kunskap om barns hälsa, men också stärka föräldrars sociala nätverk och relationer till varandra, berättar Christian Kokvik som är en av initiativtagarna och chef för elevhälsan i Lindesbergs kommun.

Alla föreläsningar är helt kostnadsfria. Förutom inbjudna föredragshållare, finns även representanter från olika kommunala verksamheter på plats både före och efter föreläsningarna för att föräldrar skall kunna ta kontakt och diskutera aktuella frågor.

- Föräldraskapet handlar mycket om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och dåligt samvete. En ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn och i förlängningen även ett tryggare samhälle, menar Christian som tillsammans med några lokala samverkanspartners är glad att erbjuda vårens och höstens mötesplatser till föräldrar i kommunen.
- Genom ökad kunskap om barnets hälsa och positiva utveckling maximerar vi tillsammans barnets skydd mot ohälsa och sociala problem, säger Christian.

Vid varje tillfälle bjuds det på enklare fika. Det finns också möjlighet till kostnadsfri barnaktivitet i angränsande lokal för ditt/dina barn som är mellan 3-12 år. Endast föranmälan; uppge namn, ålder på barn samt vårdnadshavares namn och telefonnummer. Maila anmälan senast en vecka i förväg till: katarina.wester@svenskakyrkan.se

Läs programmet härPDF

Varmt välkommen!

Boka in följande föreläsningsdatum i din kalender: 5 mars, 3 maj, 4 september & 7 november Alla föreläsningar hålls kl. 18.30-20.30 i Lindesbergs församlingshem.

Arrangör: Lindesberg kommun i samverkan med Region Örebro län, Libo,
Lions Lindesberg, Bergslagens sparbank och Svenska kyrkan Linde-Bergslags församling

Visste du att det i Sverige finns en nationell strategi för ett utökat föräldrastöd?.
Det är Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har i uppdrag att sprida, förvalta, utveckla och samordna det nationella föräldraskapsstödet.

Uppdaterad: 2018-02-02 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86