Translate site

16-19 år och som inte går gymnasiet

Är du 16–19 år och utan sysselsättning?

Då kan du få hjälp av kommunens aktivitetsansvar (KAA).

För att kunna veta vilken väg som är rätt för dig, startar arbetet med en kartläggning över vad du gjort, vad du behöver och mot vilket mål du vill sträva. Tillsammans tittar vi på olika möjligheter utifrån dina förutsättningar. Vi hjälper dig att komma igång och hitta en väg framåt, antingen tillbaka till skolan eller någon annan väg som passar dig.

Det här gäller även för dig som slutar gymnasieskolan utan examen innan du fyllt 20 år.

För att kontakta aktivitetsansvaret

Ring eller skicka sms till 076-723 46 39 - eller skicka e-post till katarina.doverud@lindesberg.se

Även föräldrar är välkomna att höra av sig!

Kommunens aktivitetsansvar

Enligt skollagen ska alla kommuner hålla sig informerade om hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan är sysselsatta.

Det gäller ungdomar som har gått ut grundskolan men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Kommunerna ska också erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder.

Uppdaterad: 2018-05-09 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86